«Vi utvikler konkurransedyktige bygningselementer som tilfredsstiller dagens og fremtidens miljø- og energikrav»
Kontakt oss: +47 922 90 838

Termo TakElement er et produkt beregnet for bruk til tak i boliger og næringsbygg. Byggningselementet består av massivtre både i yttre og indre element. Produktet er knyttet sammen med treplugger, og det er implementert isolasjon mellom de yttre og indre massivtre elementene. Vi levere elementene med steinull som standard, men har muligheten til å levere med forskjellige isolasjonstyper som eksempel Trefiber. TermoElement er egnet som et supplement til tradisjonelle takstoler. Produktet legges mellom takstoler/takbjelker på cc 1200mm eller cc 1800mm. Not/fjærfunksjonen som er implementert gjør veggene tette samtidig som de “puster” og gi en rask montering.

  • Rask byggetid
  • Lave kostnader
  • Egnet for selvbygging
  • Supplement til TermoElement
  • Gir svært god totaløkonomi

Bærende takkonstruksjon kan være takstoler eller bjelker i limtre. Kombinasjonen av limtre og TermoElement gir elegante og gode takløsninger.

Vi vil levere takelementer etter dagens og fremtidens u-verdi krav.

Bruksområde: Boliger (bolighus, småhus, vertikaldelt, horisontaldelt) landbruksbygg, garasje, boder og modulbygg.

Leveringsklart.

Send oss et prosjekt, så priser vi dette med våre produkter. Da kan du sammenligne Termowood sine løsninger mot det du bruker i dag.

Termo takelement 1   20160414_141931