«Vi utvikler konkurransedyktige bygningselementer som tilfredsstiller dagens og fremtidens miljø- og energikrav»
Kontakt oss: +47 922 90 838

Termowood har sin produksjonslokaler i Hurdal ved Flaen Sag & Høvleri. Første fase produksjonsanlegg kom på plass desember 2015. Fase 2 produksjonsanlegg skal være på plass i løpet i starten av 2017. Vi har stor tro på miljøet og kompetansen som er i Hurdal, og vi ser allerede at dette gir synergier for Termowood. Dette blir en strategisk plassering for oss iht kompetanse, logistikk og distribusjon for å kunne oppnå de målene vi har satt oss. Hurdal kommune ligger veldig sentralt og innen 1 time radius treffer vi store deler av det norske markedet. Hurdal Kommune er skogkommune, og satser kraftig på å bli en bærekraftig dal.

Kontaktperson

Tron Arne Hagen

Tlf; +47 915 98 045

Mail: tron.arne@termowood.no