«Vi utvikler konkurransedyktige bygningselementer som tilfredsstiller dagens og fremtidens miljø- og energikrav»
Kontakt oss: +47 922 90 838

Termowood ser at det tidligere har vært utfordringer med å utvikle effektive bygningselementer av tre. Dette har medført at tre har vært mindre attraktivt når man bygger, spesielt for større næringsbygg, og boligblokker. Vi mener å ha løst denne utfordringen gjennom fokus på produksjon og en innovativ produktutvikling, og på den måten utviklet et konkurransedyktig produkt. Termowood har siden oppstart samarbeidet med Tronrud Engineering for utviklingen av produksjonslinjen.

Termowood løser dagens og fremtidens utfordringer ved å utvikle prefabrikkerte elementer i en automatisert produksjonslinje som sørger for effektivitet og reduserte kostnader. Vi har god tro på at produksjonen i Hurdal er hensiktsmessig iht miljø- og kostnadsperspektivet.

Termowood har siden 2012 jobbet hardt med produktutvikling og med utvikling av produksjonsteknologien. Vi har siden oppstart hatt fokus på å utvikle et produkt av tre som kan produseres til et volummarked, med en investeringskostnad som gjør oss konkurransedyktige i markedet. Termowood samarbeider med Tronrud Engineering med utvikling av produktene: TermoElement, Termo TakElement og TermoRehab. Alle produktene går under samme produksjonslinje. Vi har muligheten til å produsere i fremtiden 800 elementer pr dag. Tilsvarer ca 2 standard hus om dagen. Termowood satser på å ha på plass dette anlegg i starten av 2017

Termowood har i dag på plass et mindre anlegg som kan produsere 70 kvm om dagen, og er med dette anlegget leveringsklare med Termo element og Termo tak. .

TermoLaft og vi har i dag muligheten til å levere 12 000 m i året. Stort Potensial for å øke mengden i fremtiden.