«Vi utvikler konkurransedyktige bygningselementer som tilfredsstiller dagens og fremtidens miljø- og energikrav»
Kontakt oss: +47 922 90 838

 

Termoelement 1

TermoElement er et produkt som erstatter det tradisjonelle reisverket. Det er beregnet for boliger og næringsbygg med høy isolasjonsverdi, og i tillegg tilfredsstiller det kravene til passivhusstandard. Produktet består av to massivtre elementer som er koblet sammen ved hjelp av treplugger. Isolasjonen er plassert mellom de ytre og indre massivtre sjiktene. Vi levere elementene med steinull som standard, men har muligheten til å levere med forskjellige isolasjonstyper som eksempel Trefiber. TermoElement er egnet som selvbærende reisverk helt opp til 3 etasjer og utover dette må prosjekteres. Produktene kan anskaffes med en u-verdi fra 0,10 til 0,18 etter kundens ønske. Not/fjærfunksjonen som er implementert gjør at veggene er tette.

 

 

 • Rask byggetid (redusere byggetiden med opp til 85% fra tradisjonell byggemetode)
 • Lave byggekostnader(10-30%)
 • Redusert søppelmengde og overskuddsmaterialer
 • Endrer kostnadsstruktur (Material, lønn, finansielle kostnader)
 • Elementene leveres opp til 3 m ved vertikalmontering.
 • Trenger ikke fuging, vindtettplater eller fuktsperre
 • Egnet for selvbygging, enhetsvekt under 25 kg.
 • —Klar for spikerslag. Løsning for stenderverket
 • —Klar vegg til eventuelt lekting og kledning.
 • Rask tilgang til Tett bygg, som igjen gir fortgang i prosjektet
 • Elementene gir arkitektonisk frihet
 • Reduserer transportkostnadene ved bruk av tre
 • Godt inneklima
 • Svært god totaløkonomi

Bruksområder: Hytter, boliger (bolighus, småhus, vertikaldelt, horisontaldelt), fleretasjers boligblokker, næringsbygg (annen bærekonstruksjon; stål, betong, massivtre), garasjer, boder, innevegger, modul og småhusproduksjon.

Leveringsklare.

Send oss et prosjekt, så priser vi dette med våre produkter. Da kan du sammenligne Termowood sine løsninger mot det du bruker i dag.

 

Termoelement 2Termoelement 3

Monteringsbeskrivelse Termowoodvertikalsnitt montering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20160303_14252620160504_12515620160414_141931 20160303_144013 20160315_104232