«Vi utvikler konkurransedyktige bygningselementer som tilfredsstiller dagens og fremtidens miljø- og energikrav»
Kontakt oss: +47 922 90 838

Termowood er et kreativt selskap som sitter på mye kompetanse innen bygningsmaterialer. Vi bryr oss om hvordan man kan effektivisere byggeprosesser i byggenæringen for å håndtere de fremtidige kravene. Termowood jobber aktivt med FoU på sitt patent, som har ført til 3 produkter hvor 2 av produktene er under utvikling. Termowood vil være en ren materialleverandør mot forhandlernettet i det norske markedet, og videre vil vi ekspandere til utvalgte utenlandsmarkeder som er spesielt egnet for introduksjon av Termowood sine patenterte produkter.

Selskapet ble etablert med utgangspunkt i Leif Nettum sitt patent, og i 2012 ble et AS opprettet. Det nye selskapet startet utviklingen av produktene TermoElement og TermoRehab i samarbeid med flere aktører i byggenæringen og forskningsinstitutter. Selskapet ansatte Henning Thorsen som den nye driveren av selskapet i 2012. Han tok selskapet videre med utvikling og kommersialiseringen av produktene.

Ideen bak Termowood er det økende fokuset på miljø og energieffektivisering i samfunnet. I takt med denne utviklingen står byggebransjen ovenfor utfordringer om å møte fremtidens skjerpede energi- og byggekrav på en kostnadseffektiv måte. Termowood har i flere år arbeidet med å finne løsninger ved bruk av tre og isolasjon som kan håndtere nettopp dette. Dette har ført til en ny og unik innovativ materialløsning rettet mot byggemarkedet, hvor vi i dag har patent i 7 Europeiske land.

Vi har fra oppstart hatt fokus på:

  • Konkurransedyktig pris
  • Godt inneklima
  • Effektiv produksjon
  • En effektiv og optimal byggemetode som tilfredsstiller dagens og fremtidens byggekrav (passivhus)
  • Kvalitet
  • Tynne vegger
  • Rask byggetid

Termowood sin visjon er å bli en av de fremste leverandørene av bygningselementer til byggenæringen innen 5 år i Norge.